Over Mensenleven

Welkom op de site van Mensenleven.


Met Mensenleven wil ik ervoor zorgen dat herinneringen over het eigen leven en de herinneringen aan het leven van een ander niet verloren gaan maar juist gebruikt kunnen worden als troost en voorbeeld voor de toekomst.

Mensenleven is ontstaan uit een grote fascinatie voor levensverhalen en persoonlijke ervaring met het verlies van een naaste. De troost en steun die voortkwam uit de verhalen van anderen deed mij inzien dat verhalen en herinneringen van anderen veel te vaak verloren gaan.

Dit doe ik in de vorm van een herinneringenboek en het schrijven van biografieën.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op over de mogelijkheden.